Besplatno preuzimanje najzanimljivijih članaka autora Nicolasa Vandeputa

Na donjem linku mogu se preuzeti najzanimljiviji članci iz upravljanja lancem opskrbe autora Nicolasa Vandeputa, vlasnika portala www.supchains.com. Teme koje obrađuje su prognoziranje potražnje i upravljanje zalihama.

https://supchains.com/medium-articles/