Pregled istraživanja o primjeni strojnog učenja u upravljanju lancem opskrbe

Cilj je ovog istraživanja sveobuhvatan pogled na primjenu strojnog učenja u upravljanju lancem opskrbe, te kreiranje liste relevantnih radova kao referentne točke, a da bi se pomoglo svim budućim istraživanjima i primjenama u poslovnoj praksi.

Du Ni, Zhi Xiao, Ming K. Lim, „A systematic review of the research trends of machine learning in supply chain management“, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, https://doi.org/10.1007/s13042-019-01050-0

 

Preuzimanje