Blog

Održivi lanci opskrbe u turizmu

cropped-luyouma-color-01-1.png
Autori

Kristina Šorić, Ivana Ostoić

Vrijeme čitanja: 15 minuta

Lanac opskrbe u turizmu

 

Termin „lanac opskrbe“ uglavnom asocira na nabavu, proizvodnju, transport i skladištenje. Pa se postavlja pitanja što su to zapravo lanci opskrbe u turizmu. Turizam ne proizvodi robu, ali turizam proizvodi usluge ili potrošačke doživljaje. Na primjer, hotel pruža usluge smještaja, prehrane, wellnessa i organizacije posebnih događaja s ciljem maksimiziranja zadovoljstva turista. U tu svrhu, hotel se angažira oko kanala distribucije kako bi privukao turiste. O kanalima distribucije i odnosu s potrošačima postoji veliki broj objavljenih istraživanja. Turističke organizacije razvijaju svoje strategije kako privući turiste, provode promotivne kampanje, određuju cijene s obzirom na potražnju, nastoje obogatiti portfelj svojih usluga i na taj način diferencirati se u odnosu na konkurenciju. Međutim, turisti su postali svjesniji, razmaženiji, obrazovaniji, tehnološki opremljeniji, mobilniji, znatiželjniji, te žele veću kvalitetu za nižu cijenu. Turističke organizacije su aktivne u svojim marketinškim kampanjama, snižavaju cijene do granica izdržljivosti, ali turist traži još više! Kako opstati u takvom okruženju? Kako sniziti cijenu, a da se ne smanji kvaliteta? Gdje tražiti nove strategije? Hoće li se organizacije i dalje mučiti u crvenom oceanu ili će slobodno plivati u plavom? Naravno, trebale bi plivati u plavom. Ali kako?