Storytelling u upravljanju lancem opskrbe

Lucija Šorić, MSc International leisure and tourism studies, storyteller, interpretator baštine
Dr. sc. Kristina Šorić, Istraživač i konzultant u području upravljanja lancem opskrbe

Storytelling je, između ostalog, odličan alat koji potiče fundamentalnu promjenu, kao što je promjena poslovne strategije, promjena kulture, poslovnog modela, i slično. Takav „shift“ postiže se promjenom naracije koja se fokusira na perspektivu samih zaposlenika. Ovim pristupom zaposlenici postavljaju naraciju u svoj vlastiti kontekst s kojim se sami mogu povezati, te samoinicijativno kreiraju nove strategije za temeljitu promjenu unutar kompanije. S druge strane, storytelling je koristan alat managementu kod kreiranja mogućih scenarija, a koji pridonosi agilnosti i fleksibilnosti kompanije. Više o storytellingu u upravljanju lancem opskrbe pročitajte na poveznici:

soric_and_soric_storytelling_scm_2021_7_14