Top portali i blogovi o lancu opskrbe

30.3.2021. Prognoze Međunarodnog monetarnog fonda u pogledu rasta svjetske ekonomije su dobre, postoji nada da će, zahvaljujući cjepivu,  COVID – 19 uskoro biti pod kontrolom, pa svi poznati portali i…