Limes funkcije u lancu opskrbe

Kako koristiti limes funkcije u predviđanju potražnje za vašim proizvodom?