Integral funkcije u lancu opskrbe

Kad su nam dostupni podaci o promjeni potražnje kroz vrijeme, koristeći metode procjene i integral možemo modelirati kretanje potražnje kroz vrijeme.