The supply chain management startups handbook 2021

Smatramo da su startupovi iz područja upravljanja lancem opskrbe jako korisni jer su postojeći lanci opskrbe tromi, djeluju kroz silose, ne postoji transparentnost, suradnja. Startupovi su mali, kreativni, inovativni, agilni, entuzijastični i sigurno će doprinijeti poletnosti supply chain scene 🎉💛🤍🖤 Handbook Landing page