Supply

Pregled istraživanja o primjeni strojnog učenja u upravljanju lancem opskrbe

Cilj je ovog istraživanja sveobuhvatan pogled na primjenu strojnog učenja u upravljanju lancem opskrbe, te kreiranje liste relevantnih radova kao referentne točke, a da bi se pomoglo svim budućim istraživanjima i primjenama u poslovnoj praksi. Du Ni, Zhi Xiao, Ming K. Lim, „A systematic review of the research trends of machine learning in supply chain…

Problemi proizvođačkih lanaca opskrbe s privlačenjem budućih zaposlenika

Nedavno je istraživanje pokazalo da proizvođači imaju problema s popunjavanjem 46% otvorenih radnih mjesta zbog neusklađenosti vještina. Naime, poslodavci sve češće kao jednu od vještina traže analitičnost. https://www.supplychaindive.com/news/manufacturing-labor-employment-hiring-shortage-factory-deloitte/599949/