Pregled istraživanja o primjeni strojnog učenja u upravljanju lancem opskrbe

Cilj je ovog istraživanja sveobuhvatan pogled na primjenu strojnog učenja u upravljanju lancem opskrbe, te kreiranje liste relevantnih radova kao referentne točke, a da bi se pomoglo svim budućim istraživanjima…